Нова інвестиційна стратегія для України

Економічний успіх більшості розвинутих країн, а також країн, що динамічно розвиваються, безпосередньо залежить від залучення прямих іноземних інвестицій. Політична партія “Національна платформа” пропонує для України шлях економічного протекціонізму і розвитку внутрішнього виробництва як у промисловому, так і в аграрному секторах. Про те як нашій державі за короткий час посилити економічний потенціал шляхом залучення інвестицій, реалізувати свій потенціал у висококонкурентному глобальному середовищі далі піде мова.

Для якісного ривка в економічному зростанні необхідне залучення прямих іноземних інвестицій у значних обсягах. Першим кроком на цьому шляху має стати розробка ефективної інвестиційної стратегії за участі політичних сил, громадських організацій, державних структур і експертів, які мають практичний досвід залучення інвестицій або аналітичного забезпечення цих процесів.

Незважаючи на поширене уявлення про те, що Україна є недостатньо привабливою для зовнішніх інвесторів, реалізовано чимало успішних проектів, наприклад у сфері зеленої відновлювальної енергетики. Пакет залучених інвестицій у цій площині є вагомим і свідчить про те, що українська держава може створювати необхідні інституційні та юридичні умови, які зацікавлять інвесторів. Ми також знаємо, що у світі є достатньо вільних фінансових ресурсів, власники яких охоче їх розмістять в будь-яку країну на вигідних, про

зорих умовах із дотриманням непорушних юридичних гарантій. Отже, ключове завдання полягає у розробці необхідних умов.

Партія “Національна платформа” створила робочу групу для визначення ключових підходів і розробки проекту програми інвестиційної привабливості України. Реальний зміст цієї програми - “червоний килим для інвесторів”. Необхідне синергетичне поєднання інтересів іноземних інвесторів та українських підприємців з метою сталого економічного зростання. Почати треба з реального оцінювання стану української економіки, наших конкурентних переваг у світовому розподілі праці, сильних і слабких сторін української економіки. Ґрунтуючись на цьому, необхідно визначити напрями інвестиційної стратегії на найближчу і середньострокову перспективу.

У рамках робочої групи розроблено кілька пропозицій. Важлива мета - зменшення розриву між науковою і бізнесовою сферами. Дуже часто запозичені технології і практики потребують адаптації до українських юридичних, технічних або навіть кліматичних умов. Наше пріоритетне завдання полягає в тому, щоб забезпечити стале економічне зростання країни на основі використання вітчизняного наукового потенціалу. Необхідно створити повний цикл виробництва основних промислових груп товарів, адаптованих до вітчизняних стандартів, вимог і виробничих потужностей. Це і є зважений і обґрунтований економічний протекціонізм, реальне відстоювання національних економічних інтересів.

Дуже важливо використовувати сучасні технологічні розробки й напрацювання вітчизняних науковців і дослідників, впроваджувати їх у виробництво, стимулюючи таким чином подальші науково-технічні розробки. Водночас не варто відмовлятися від використання міжнародного досвіду, адаптувати його до наших виродничих стандартів і технологічних можливостей.

Щодо створення “червоних килимів для інвесторів”, можемо використати успішний досвід КНР. Секрет ефективного залучення інвестицій цією країною полягає в тому, що китайські аналітичні структури систематично досліджують реальний стан економіки, зокрема розриви між фінансовим ринком і реальним сектором, виробничими потужностями та робочою силою. Якщо є резерви виробничих потужностей і робочої сили, негайно створюються привабливі умови для залучення фінансових інвестицій під ці потужності. Цікаво, що саме таким чином нещодавно були залучені значні інвестиції від компанії Ілона Маска “Тесла” для розгортання виробництва електромобілів на території Китаю.

Оскільки обсяги залучення інвестицій безпосередньо залежать від законодавства та юридичних гарантій, необхідно показати потенційним інвесторам, що в Україні є сучасні нормативні акти, які гарантують захист інвестицій. Інвестор має розуміти і бути впевненим в тому, що на час реалізації інвестиційного проекту умови не будуть змінюватися, і не можуть бути переглянуті в судах чи в будь-який інший спосіб.