Засідання робочої групи з питань податкової політики

Засідання робочої групи з питань податкової політики

Серед важелів, за допомогою яких держава впливає на розвиток економіки, важливе місце належить податкам. Податкова політика відіграє важливу роль у забезпеченні виконання державою своїх функцій та представляє собою діяльність держави у сфері встановлення та стягнення податків, зборів та обов’язкових платежів. Проте, в державі досягнути ефективності у формуванні та реалізації податкової політики, можливо лише за умови стабільного податкового законодавства, яке є її базовою основою. 

З цього приводу відбулося засідання робочої групи Комітету податкової політики політичної партії «Національна платформа». На ньому були присутні члени партії та експерти, що мають досвід в реалізації проектів податкової сфери.

Експерти зібралися висвітлити  основні проблеми розвитку податкової системи та напрями її розвитку в Україні. 

Засідання було поділене на дві частини. Перша частина обговорення стосувалася наступної проблематики податкової системи:

 • Відсутність податкової стратегії;

 • Низький рівень комунікації між державою та платником податків;

 • Відсутність сервісної служби впорядкування податків;

 • Лобіювання інтересів окремого бізнеса;

 • Впровадження закону №466, законопроект 12.10«Про карантинні пільги на лікарські препарати та засоби індивідуального захисту» показує нормальну позицію звільняти від оподаткування та не впроваджує реалізацію, що створює багато питань як для продавця так і для покупця;

 • Законопроект №3329-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" вказує про звільнення від сплати ЄСВ за себе ФОП та особами, які провадять незалежну професійну діяльність;

 • Єдина ставка ПДВ знижена тільки у ліків;

 • Повернення корумпованих кадрів до налогової системи та застосування ними корупційних схем.

Ліна Клібанова, представник «Комітету підприємців України» наголосила, що податковій системі України потрібно йти шляхом зниження державних витрат бюджету, зменшуючи ЄДВ, змінюючи функціонал ЄДВ, в результаті отримаємо вчасно виплачувані податки від бізнес-сектору та розвиток економіки країни.

Олег Попенко зазначив, що податкова політика повинна мати 4 напрямки:

 • Диференційована податкова система.
 • Політика відповідальності. 
 • Стимулююча податкова політика.
 • Політика компенсаторних рішень.

Тетяна Шевцова зазначила, що «Сільхоз»-виробники працюють в дуже дотаційних умовах, що сприяє додатковим корупційним схемам.

В другій частині засідання експерти обговорили ряд ключових ідей та запропонували варіанти рішень:

 • Ліквідація офісу великих платників податків - цей офіс і є розсадником корупції;
 • Переведення сплати податків по місцю розташування промислових об’єктів;
 • Реформування ЄСВ та переведення його на цільові податки, а саме медичне страхування та накопичувальна пенсійна система;
 • Пошук способу боротьби з відмовою виведення капіталу;
 • Побудова системи критеріїв, за допомогою якої можливо буде визначити, що саме цей товар відноситься до групи «Соціально важливих товарів», а після цього вже зменшувати ПДВ.

Партія «Національна платформа» представила своє бачення щодо вказаного питання:

 • виступаємо за формування цілісної житлової політики на рівні держави; 
 • вироблення комплексної державної програми зношення мереж житлово-комунального господарства за рахунок державно-приватного партнерства;
 • всебічна підтримка створення ОСББ;
 • виступаємо за становлення індивідуальних лічильників, індивідуальні теплові пункти на будинки;
 • розглядаємо комплексну систему реконструкції мікрорайонів;
 • виступаємо щодо приведення стандартів ЄС с надання житлово-комунальних послуг, використання   ефективних та екологічних матеріалів;
 • виступаємо за врегулювання державою природних монополій типу водоканалів тощо;
 • дієва система контролю житлових договорів;
 • погодження генерального плану розвитку міст;
 • плануємо програми з енергозбереження;
 • вбачаємо розвиток соціальної інфраструктури ;

Учасники обговорення підтримали один одного у тому, що рушійною силою зміни податкової системи є поєднання спільних зусиль.

Юрій Трач зазначив, що комісія буде працювати і далі, буде сформована дорожня карта політичної партії «Національна платформа» і буде проведено багато цікавої і важливої роботи з цього питання.