Економічна політика України: проблеми розвитку та методи їх усунення

Економічна політика України: проблеми розвитку та методи їх усунення

Економіка країни – це система різноманітних галузей, інститутів і сфер діяльності, що покликані задовольняти матеріальні і соціальні потреби суспільства.

Економіка України знаходиться у кризовому стані і вкотре зазнає змін. Пандемія загнала у глухий кут економіку не тільки України, але й всього світу.

Саме з цього приводу нещодавно відбулося засідання робочої групи Комітету «Економічна політика» політичної партії «Національна платформа». На ньому були присутні члени партії, професори, науковці, юристи, і експерти, що мають досвід в реалізації бізнес-проектів, а також податкової, промислової та інших  економічних сфер.

Учасники зібралися для визначення ключової проблематики та обговорення  основних напрямів розвитку економіки в Україні та обговорили методи реалізації цієї політики в Україні, проблеми різних економічних сфер та методи їх вирішення.

На початку зустрічі модератор і член організаційного комітету партії Юрій Гаврилечко зазначив, що «Національна платформа» – це політична партія нового типу, яка об’єднує компетентних лідерів своєї галузі. Голові партії – Катерині Одарченко та її колегам вдалося за короткий строк зібрати 14 тис. підписів на підтримку створення партії в більшості регіонів України.  Під час цієї компанії громадяни  зазначали і свої пріоритети подальшого розвитку партії і України в цілому.

Лідер партії – це спеціаліст в великим досвідом, відомий політичний експерт, голова успішної консалтингової компанії, що має досвід в управлінні процесами партійного будівництва і розробки стратегій державного розвитку.

Партія «Національна платформа» вважає, що прискорене економічне зростання шляхом залучення продуктивних трудових ресурсів, новітніх технологічних досягнень, інновацій та соціальної консолідації – це ті складові, які забезпечать нашій країні гідний рівень життя для кожного громадянина держави.

Обговорення було поділене на три кола, в першому з яких експерти визначили проблематику і шляхи їх вирішення в податковій сфері, в другому – промисловості України, в третьому — малого і середнього бізнесу, серед проблем цих галузей експерти назвали:

– глибока системна криза промислового комплексу України, падіння промислового виробництва;

– постійнийфінансовий тиск з боку фіскальної служби на малий і середній бізнес;

– ухилення бізнесу від сплати податків, внаслідок цього –  розвиток корупції;

– немає сучасного моделювання податкової системи, вона є надто централізованою;

– відсутність системної, цілісної  і  послідовної  державної політики в економічній сфері;

– колосальний відтік професійних чиновників з податкової сфери в бізнес;

– український промисловий потенціал не реалізується в повній мірі, майже повністю знищена кооперація;

– не забезпечується виконання норм законодавства в сфері резервів та дотацій,

немає відповідальності за його невиконання;

– зупиняється машинобудівне, вагонобудівне виробництво, використовуються стара, зношена техніка;

– нехватка професіоналів промислової сфери, наприклад, зварювальників, слюсарів;

– вплив іноземних агентів на управління державною економікою;

В ході конференції, Юрій Гаврилечко зазначив, що можливість України розвивати свою економіку полягає в прийнятті консенсусних рішень а не компромісів і це має стати основою економічної програми.

Юрій Трач наголосивщо в податковій сфері України є багато проблем, але однією з найбільших є потужний відтік професійних чиновників з податкової сфери в бізнес. До того ж, існує проблема використання державних податкових механізмів.

 Олег Попенко пояснив, що раніше оподаткування в Україні діяло за радянським принципом, що і сьогодні породжує багато проблем. А ще треба зауважити, що Україна стала аграрної державою і це має змінити політику оподаткування.

Також в ході конференції експерти назвали свої пропозиції щодо вирішення проблем в сфері економіки України:

– податкова система має працювати на благо бізнесу;

– має здійснюватися захист високопрофесійних чиновників, потрібен чіткий резерв керуючого складу;

– потрібно створити діючі механізми для інвесторів;

– держава має підтримувати вітчизняних товаровиробників;

– має бути чітка програма щодо розподілення державних контрактів з відповідальністю чиновників;

– треба звільнити малий бізнес від податків на деякий час;

– необхідно ввести прогресивну в шкалу оподаткування: чим більший заробіток, тим більший податок;

– обмежити участь іноземних агентів в управлінні державою;

– правовий захист високопрофесійних чиновників;

– відновлення і формування розвитку кооперативного руху;

– потрібно надати максимальні преференції місцевим виробникам;

– обмежена державна політика щодо вивезення вітчизняної  сировини;

– треба навчити працювати людей на сучасному обладнанні та інші.

Партія «Національна платформа» представила своє бачення щодо вказаного питання:

Економічний протекціонізм  – стратегічний вектор розвитку економіки України від команди політичної партії «Національна платформа». Захист національного товаровиробника, стимулювання внутрішнього виробництва та споживання, державна підтримка малого та середнього бізнесу, економічна мобільність громадян – чинники, які мають стати запорукою процвітання держави.

• Всебічна підтримка національного виробника, підтримка українського експорту та впровадження політики економічного протекціонізму;

• Потужне фінансування малого та середнього бізнесу, шляхом створення доступних кредитів. Впровадження безвідсоткових державних цільових кредитів для відкриття власної справи, паралельно зі спрощенням дозвільної системи;

• Створення регіональних економічних кластерів економіки;

• Заборона приватизації стратегічних підприємств та особливий контроль за стратегічними галузями економіки;

• Забезпечити державний контроль над природними монополіями. Створити державні корпорації, використовуючи найкращі практики Європи і світу в управління ефективними державними підприємствами, керівництво ними на принципах відкритості та громадського контролю;

• Реорганізація монополій до їх повної ліквідації в потенційно конкурентних сферах діяльності;

• Легалізація та регулювання відстоювання своїх інтересів бізнесом за допомогою прийняття закону про лобізм;

• Створити високий рівень конкуренції на внутрішньому ринку;

• З метою якісного стимулювання соціально-економічного розвитку всіх регіонів України забезпечити справедливий розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку;

• Зменшити податковий тиск, передусім, на дрібне та середнє підприємництво;

• Реформувати Державну фіскальну службу та спростити адміністрування податків;

• Ліквідація Офісу великих платників податків та переорієнтування пріоритету податкових зборів в місцеві бюджети;

• Перегляд Податкового кодексу із запровадженням прогресивної шкали за принципом: “малий бізнес ‒ малі податки, великий бізнес ‒ великі податки”;

• Запровадити диференційований податок на прибуток. Зменшити податок з прибутку до 5% на ту частину прибутку підприємств, яку спрямовують на технологічне оновлення засобів виробництва згідно з передовими технологіями;

• Пріоритет національного товаровиробника під час проведення державних закупівель;

• Розвиток транзитного потенціалу України і спрямування надходжень від нього до державного бюджету та на модернізацію інфраструктури;

• Розвивати конкурентоспроможність української промислової та інноваційної діяльності: військово-промисловий комплекс, космічну галузь, інформаційні технології (ІТ), авіа-, судно-, верстато- та машинобудування, переробки тощо

Юрій Гаврилечко зазначив, що комісія буде працювати і далі, буде сформована дорожня карта політичної партії «Національна платформа» і буде проведено багато цікавої і важливої роботи з цього питання.