Соціальна політика в Україні: проблеми здійснення та реформування

Соціальна політика в Україні: проблеми здійснення та реформування

Економічний розвиток будь-якої держави неможливий без формування сталої соціальної системи для забезпечення гідного життя громадян. Держава має гарантувати реальні соціальні показники, а не лише задекларовані. На жаль, соціальна політика в Україні є недостатньо ефективною, у нас не забезпечується гідний рівень життя і умови  для поліпшення функціонування суспільства.

З цього приводу нещодавно відбулося засідання робочої групи Комітету «Соціальна політика» політичної партії «Національна платформа». На ньому були присутні члени партії і експерти, що мають досвід в реалізації проектів соціальної сфери.

Учасники зібралися для визначення ключової проблематики та обговорення  основних напрямів розвитку соціальної галузі України та обговорили методи реалізації соціальної політики в Україні, проблеми цієї сфери та методи їх вирішення.

На початку зустрічі, член політичної партії «Національна платформа», юрист, Юрій Трач зазначив, що партія регулярно проводить засідання робочих груп, визначає основні державні проблеми і пропонує варіанти їх вирішення. Комітети розробляють послідовні плани дорожніх карт розвитку багатьох галузей, що потребують реформ.

«Національна платформа» створена незвичним шляхом для сучасних реалій України. Підписи були зібрані волонтерами, активістами партії в процесі  живого спілкування з урахуванням вимог законодавства. Зараз їх передано в Міністерство юстиції України, документи знаходяться на реєстрації і найближчим часом партія може отримати статус зареєстрованої. Юрій Трач  наголосив, що «Національна платформа» – це перша партія, що створена з нуля, без ребрендінгу. Він зазначив, що лідером партії є Катерина Одарченко – відомий політичний експерт, голова успішної консалтингової компанії, що має досвід в управлінні процесами партійного будівництва і розробки стратегій державного розвитку. Обличчям партії є люди з досвідом, що вміють робити свою справу.

Обговорення було поділене на два кола, в першому з яких експерти визначили проблематику соціальної сфери України, а саме:

– невідповідність державного бюджету реальним потребам громадян;

– система обов’язкової державної накопичувальної та приватної пенсійної системи практично не працює;

– низький рівень прожиткового мінімуму, пенсій;

– солідарна система пенсійного фонду є застарілою; існує «зрівнялівка» у пенсійному забезпеченні;

– недовіра громадян до приватних пенсійних фондів;

– безсистемність формування державної політики у напрямку соціального захисту;

– розмір заробітних плат не може забезпечити нормальний розмір пенсії;

– відтік кадрів за кордон, заробітчани не роблять відрахування в державний бюджет;

– соціальна політика в Україні ґрунтується лише на декількох пунктах: пільги та субсидії, пенсійне забезпечення, а інші напрямки – відсутні;

– соціальні служби працюють не в інтересах громадян;

– соціальна політика в Україні зберігає пережитки радянських часів;

– податки збільшуються, але податкова база звужується через відтік кадрів;

– низьке державне фінансове забезпечення, нехватка робочих місць;

– погіршення якості та підвищення вартості закладів освіти, охорони здоров’я, культури.

Під час першого кола обговорення,  участник конференції Олег Попенко зазначив, що сучасні робочі місця – це забезпечення як самих працівників пенсіями та іншими державними пільгами, так і збільшення соціальних виплат, адже зараз заробітні плати в Україні є досить низькими.

А Маріян Лопата наголосив, що соціальна політика в Україні походить ще від радянських часів і треба повністю її змінювати, щоб забезпечувати гідний рівень життя населення.

В другому колі обговорення експерти обговорили ряд ключових ідей та запропонували варіанти рішень проблем соціальної сфери України, зокрема:

– приведення пенсійної системи у відповідність до європейських стандартів;

– монетизація будь-яких виплат в соціальній сфері;

– має діяти програма створення робочих місць: забезпечення працівників пенсіями та збільшення соціальних виплат;

– має утворитися нова система градації пенсійного забезпечення, яка дозволить зрівняти перепад між пенсіями, які мають громадяни;

– прозоре податкове навантаження на бізнес;

– впровадження молодіжного кредитування;

– держава має допомагати достойно переживати громадянам і підприємствам кризовий період завдяки спеціальним програмам;

– впровадження  багаторівневої пенсійної системи;

– реформування економіки України, а потім вже зміна соціальної політики ;

– втілення європейського досвіду, необхідність зміни законодавства і втілення його в соціальних програмах.

Юрій Трач зазначив, що, на його думку, основними тезами щодо удосконалення соціальної політики є : втілення європейських стандартів в законодавство України, особиста персоніфікація: гроші мають виділятися не в загальній сукупності, а щодо кожного громадянина окремо. Пенсії також мають бути персоніфікованим, в пенсійне навантаження, що обліковується, має бути конкретно визначеним.

Експерти були єдні у тому, що українській соціальній системі потрібні повна реформація, які неможлива без налагодження економічної ситуації в країні, а також  із залученням європейського досвіду та стандартів.

Партія «Національна платформа» представила своє бачення щодо вказаного питання:

– якісне підвищення добробуту населення за рахунок особистого трудового внеску, підприємництва та ділової активності;

– підвищення стандартів оплати праці в Україні й щорічний моніторинг якості життя громадян;

– запровадження державних програм допомоги соціально незахищених осіб, як на рівні центральної влади, так і органів місцевого самоврядування;

– прийняття нового Соціального кодексу України на основі концепції соціальної стандартизації, якою користуються у ЄС з реалістичними показниками сучасних потреб українців;

– створення необхідних передумов для формування середньої верстви населення, як основи та запоруки економічного процвітання;

– підвищення ролі неурядових громадських організацій у розвитку всеохоплюючої системи соціальної допомоги;

– перегляд методики розрахунку прожиткового мінімуму;

– державна адресна допомога громадянам з інвалідністю та дітям-сиротам у розмірі не меншому ніж розмір прожиткового мінімуму;

– вагоме збільшення розміру виплат українським сім’ям у зв’язку з народженням кожної наступної дитини задля відновлення генофонду та покращення демографічної ситуації;

– перехід до прозорої і контрольованої адресної соціальної допомоги, на заміну фінансово необґрунтованої, соціально несправедливої існуючої системи пільг;

– всеохоплюючий контроль за наданням житлових субсидій з метою недопущення випадків їхнього отримання громадянами з порівняно високим рівнем фактичних доходів, а також підтасовок у їх нарахуванні;

– удосконалення механізму соціального страхування між страховими агентами та особами, які підлягають страхуванню;

– розробка нормативно-правові основи благодійності ( податкові пільги при реалізації соціальних проектів та програм, здійснення яких сьогодні не забезпечено або недостатньо забезпечено державними інституціями);

– широка підтримка сім’ї, материнства та дитинства;

– оновлення й активізація незалежного профспілкового руху в Україні та інші

Юрій Трач зазначив, що комісія буде працювати і далі, буде сформована дорожня карта політичної партії «Національна платформа» і буде проведено багато цікавої і важливої роботи з цього питання.