Становлення муніципальної галузі в Україні: проблеми, стереотипи та варіанти вдосконалення

Становлення муніципальної галузі в Україні: проблеми, стереотипи та варіанти вдосконалення

Сучасні українські тенденції розвитку муніципальної політики характеризуються протиборством понять централізації та децентралізації. Існуюча система функціонування місцевого самоврядування не задовольняє потреб територіальних громад та її членів.

З цього приводу нещодавно відбулося засідання робочої групи Комітету «Муніципальна політика» політичної партії «Національна платформа». На ньому були присутні члени партії і експерти, що мають досвід в реалізації проектів муніципальної сфери.

Учасники зібралися для визначення ключової проблематики та обговорення  основних напрямів розвитку муніципальної галузі України та обговорили методи прямої демократії на місцях.

На початку зустрічі, член політичної партії «Національна платформа», юрист, Юрій Трач зазначив, що партія регулярно проводить засідання робочих груп, визначає основні державні проблеми і пропонує варіанти їх вирішення. Комітети розробляють послідовні плани дорожніх карт розвитку багатьох галузей, що потребують реформ.

Партія «Національна платформа» зібрала більше 14.000 підписів в більшій частині регіонів України і зробила це чесно і самостійно. Зараз їх передано в Міністерство юстиції України, документи знаходяться на реєстрації і найближчим часом партія може отримати статус зареєстрованої. Юрій Трач  наголосив, що «Національна платформа» – це перша партія, що створена з нуля, без ребрендінгу. Він зазначив, що лідером партії є Катерина Одарченко – відомий політичний експерт, голова успішної консалтингової компанії, що має досвід в управлінні процесами партійного будівництва і розробки стратегій державного розвитку. Обличчям партії є люди з досвідом, що вміють робити свою справу.

Партія «Національна платформа» бере на себе відповідальність за проведення послідовної та відповідальної політики, спрямованої на захист громадянських прав, національних інтересів, розбудови сильної держави.

Обговорення було поділене на два кола, в першому з яких експерти визначили проблематику муніципальної сфери України, а саме:

– відсутність прямої демократії, тобто якісного залучення громадян, жителів сіл, селищ, міст до здійснення державного управління, процесу прийняття управлінських рішень;

– корупція як системне явище в Україні і ураження нею муніципальної сфери;

– складність отримання коштів з державного бюджету органами місцевого самоврядування;

– проблеми податкової сфери та недоотримання податкових коштів;

– проблеми в муніципальній сфері, що з'явилися в зв’язку з пандемією;

– проблеми в законодавчій базі, що є надто перегруженою, в той же час вона не дотримується  і не виконується.

– бюрократія як перешкода на шляху розширення та поглиблення демократії, відірваність влади від народу і його інтересів;

– відсутність достатнього фінансування на місцях, уповільнення децентралізації;

– вплив місцевої олігархії на територіальні громади;

– низький професіоналізм представників влади.

Експерти зазначили, що основною проблемою сучасного розвитку муніципальної сфери є корупція на всіх рівнях влади та відсутність якісного залучення громадян до здійснення державного управління.

Іван Форсенко, представник Всеукраїнської асоціації громад, слушно зазначив, що рішення, які приймають органи місцевого самоврядування не відображають настрої населення і задекларованої програмної діяльності.

Юрій Трач додав, що безліч питань є невирішеними через відсутність законодавчого регулювання і керівники місцевого рівня не хочуть виходити за рамки своїх повноваженнь. До того ж, ми маємо безліч аматорів у владі.

Олег Попенко, радник заступника Київського міського голови, зазначив, що відбувається перекос в системі, коли об’єднання територіальних громад проходить по принципу того, хто є сильнішим на місці і більш вправним в політичних іграх. А економічні принципи не враховуються. Децентралізація має бути свободою для ОТГ.

Доктор філософії, академік Микола Легеза звернув увагу, що вся проблематика муніципальної системи в тому, що вимоги Конституції, нормативна і законодавча база не дотримуються, а чиновники не виконують державницькі функції. Україна в числі лідерів по корупції.

Олександр Гвяздівський, директор консалтингової компанії,  зазначив, що основними проблемами є недостатнє фінансування, сповільнення децентралізації, а відсутність достатніх повноважень стимулюють виникнення прогалин у владі.

Маріян Лопата визначив проблеми Західної України, наголосивши, що здійснюється дуже сильний  вплив місцевої олігархії на територіальні громади. А об’єднання і укрупнення територіальних громад не є прозорим.

В другому колі обговорення експерти обговорили ряд ключових ідей та запропонували варіанти рішень проблем муніципальної сфери України, зокрема:

– необхідність унормування проведення місцевих виборів, референдумів, законодавчої ініціативи;

– залучення ОМС до формування місцевого бюджету і розширення кола їх можливостей у фінансовій сфері.

– передавання державою більш широких повноважень на місця;

– написання якісних інструментаріїв, статутів громад, генеральних планів;

– формування бюджетних накопичень, щоб мати змогу реалізовувати муніципальні проекти;

– зміна бази оподаткування, перерозподілення податків на місцеві рівні;

– подолання бюрократії шляхом модернізації і реформування системи, спрощення реєстрації документів;

– боротьба з корупцією шляхом викорінення хабарництва, посередництва, кумівства на усіх рівнях влади;

– наслідування позитивного прикладу розвинених держав, українська муніципальна система має мати приклад;

– звільнення муніципальної політики від олігархічного впливу.

Микола Легеза слушно зазначив, що муніципальна реформа залежить від відповідальності керівників і самих громадян. Для успішного реформи мають розроблятися генеральні плани, адже це є вектором розвитку населеного пункту.

Олег Попенко наголосив, що збільшення можливостей для ОТГ і ОМС щодо фінансування і оподаткування є основним фактором розвитку муніципалітету України. Об’єднання ОТГ зможе вирішити багато державних проблем, в тому числі інфраструктурні.

Партія «Національна платформа» представила своє бачення щодо вказаного питання:

– продовження реформи системи децентралізації, передача адміністративних послуг на рівень громад;

– здійснення місцевого самоврядування безпосередньо територіальною громадою, створення муніципального середовища;

– ініціювання ряду нормативно-правових актів щодо децентралізації;

– формування статутів територіальних громад, які мають установчий характер і відповідають чинному законодавству;

– самостійність місцевих та регіональних громад у галузі податкової політики;

– відносини між різними рівнями управління на основі принципу субсидіарності;

– реформування системи ЖКГ;

– всебічна підтримка державою форм колективного управління власністю, економічне та організаційне сприяння державою створення ОСББ;

– системний підхід та законодавче регулювання створення та розвитку міських агломерацій;

– прозора система пільг, соціальних виплат та дотацій у сфері соціального захисту та забезпечення;

– реформування громіздкої мережі державних і комунальних закладів, соціального захисту та соціальних служб в більш зручні та сучасні;

– підвищення ролі неурядових громадських організацій у розвитку всеохоплюючої системи соціальної допомоги;

– підвищення ефективності управлінських рішень у системі соціальної підтримки населення.

Учасники дискусії буди єдні у тому, що основними шляхами України у даній сфері мають бути подолання корупції на всіх рівнях влади, бюрократії, удосконалення законодавства та усунення в ньому протиріч.

Юрій Трач зазначив, що комісія буде працювати і далі, буде сформована дорожня карта політичної партії «Національна платформа» і буде проведено багато цікавої і важливої роботи з цього питання.