Проблеми та перспективні напрямки інфраструктурної політики України

Проблеми та перспективні напрямки інфраструктурної політики України

Питання інфраструктурного розвитку є дуже дуже актуальним, адже Україна стала на шлях втілення багатьох реформ і основною їх ціллю є покращення рівня життя населення. Саме модернізація інфраструктури може вивести країну на принципово новий шлях розвитку.

Нещодавно відбулося засідання Комітету «Інфраструктурна політика» політичної партії «Національна платформа». Модератор зустрічі Сергій Санін (Голова Інституту стратегічного планування України) на початку зазначив, що дана конференція відбувається під егідою партії «Національна платформа». Він звернув увагу на те, що реальну партію можна побудувати лише на реальних практиках, саме тому зустріч експертів такому форматі є дуже важливою.

На конференції були присутні члени партії і експерти, що мають досвід в реалізації проектів інфраструктурної сфери – представники сфери інформаційних технологій, судноплавних компаній, органів державної влади, науковці.

«Національна платформа» – політична партія нового типу, яка об’єднує компетентних лідерів своєї галузі. Голові партії – Катерині Одарченко та її колегам вдалося за короткий строк зібрати 14 тис. підписів на підтримку створення партії в більшості регіонів України.

Катерина Одарченко  – це спеціаліст в великим досвідом, відомий політичний експерт, голова успішної консалтингової компанії, що має досвід в управлінні процесами партійного будівництва і розробки стратегій державного розвитку. Партія має виважену стратегію і пропонує комплексні рішення, в тому числі, в сфері інфраструктури

«Національна платформа» регулярно проводить засідання робочих груп, визначає основні державні проблеми і пропонує варіанти їх вирішення. Комітети розробляють послідовні плани дорожніх карт розвитку багатьох галузей, що потребують реформ.

Сергій Санін зазначив, що інфраструктурна політика – та, що визначає сутність роботи всіх артерій нашої країни. Можна виділити такі сфери: морський транспорт, річковий, залізниця, авіація, автосполучення, зв’язок, IT, туризм.

Ключові проблеми, що були обговорені учасниками конференції:

– транспортний потенціал не реалізується належним чином, що призводить до стагнацій транспортної системи, економічної інтервенції іноземних компаній, монополізації окремих сегментів національного ринку;

– 90 відсотків транспортних шляхів України не ремонтували понад 30 років у зв’язку з низьким фінансуванням;

– показники безпеки руху в Україні набагато гірші за європейські аналоги;

– недосконала технологія виробництва дорожнього покриття, що спричиняє низьку якість доріг;

– водний транспорт є занедбаним;

– проблеми авіаційного транспорту: авіаперевезення за роки незалежності знизилось на 30%(високі ціни на перевезення, застарілий авіапарк, криза внутрішнього ринку авіатехніки, відсутність власних фінансових ресурсів),

– відсутність державної підтримки  розвитку ХАБової моделі аеропортів;

– залізничний транспорт має застарілий технічний фонд, зношеність часто сягає 90 відсотків;

– недостатнє фінансування основних виробничих фондів і інноваційних програм;

– перехресне субсидіювання збиткових пасажирських перевезень за рахунок вантажних;

– погана налагодженість механізму компенсації витрат, пов’язаних з перевезенням пільгових категорій пасажирів;

– недосконалість структури управління галуззю, низький рівень розвитку приватного і державного партнерства;

– відставання України в цифровій галузі, сфері IT;

– значне зниження кількості працівників суднобудівної галузі;

– сезонність деяких видів транспорту та, іноді, штучне стримування їх розвитку;

– корупційні прояви в перевезеннях, привілейованість деяких суб’єктів транспортної галузі;

– незадовільний стан 90 % мостових переходів та інші.

Представник сфери IT, Юрій Шостка розказав, що IT в Україні знаходиться на початковому етапі, ми знаходимося на низькому щаблі порівняно з іншими країнами світу і всі намагання щось змінити розбиваються об корупцію і незрозумілі дії влади.

Михайло Різак, доктор юридичних наук, заступник генерального директора компанії «Нібулон» зазначив, що зараз дійсно занепала суднобудівна галузь, порівняно з 90-и роками, коли Україна мала 31 великий суднобудівний завод і близько 140 тис. працівників, а зараз їх чисельність дуже знизилася.

Олег Попенко, радник заступника Київського міського голови наголосив, що великою проблемою є те, що останні десятки років не проводилась заміна електричних мереж в Україні, а велика частина інфраструктурних проектів не реалізуються.

 В другому колі обговорення експерти обговорили ряд ключових ідей та запропонували варіанти рішень проблем інфраструктурної сфери України, зокрема:

 – необхідно розвивати сферу IT, треба створювати реєстри, займатися їхньою безпекою, створювати бази даних, налагодити швидкий онлайн доступ по всім сферам послуг;

– об’єднання всього транспорту в єдину транспортну цифрову систему;

– дотримання міжнародних стандартів, вивчення їх і осучаснення, перейняття позитивного досвіду розвинених країн, імплементація директив і практики Європейського союзу;

– збереження річки як джерела питної води.

Заборонити скидання з річкових суден стічних вод;

– запровадження компенсації акцизу на пальне, безоплатне походження мостів, шлюзів, уникнення схем несплати портових зборів;

– природна конкуренція морського і річкового транспорту, повноцінне використання всієї довжини шлюзів;

– доступ до морських шляхів має здійснюватися на умовах взаємності;

– логістика як спосіб бути провідником до іноземних ринків, а не спосіб наповнення бюджету;

– прийняття закону, який буде допускати приватну тягу на залізниці;

– субсидіювання за рахунок державного бюджету та інших видів транспорту;

– потрібні нові інфраструктурні проекти, що будуть задовольняти економіку України. Треба на налагодити інфраструктурні зв’язки з Європою

Експерти  були єдні в тому, що більша частина інфраструктури Україні знаходиться в стані занепаду, тому вкрай необхідно реформувати її шляхом виділення державою коштів, впровадження інновацій та розвитку цифрової системи.

Партія «Національна платформа» представила своє бачення щодо вказаного питання:

– створення безпечної, надійної, рентабельної транспортної системи, що будується на ринкових засадах і відповідає потребам суспільства;

– стимулювання транспортних галузей на державному рівні, що дасть змогу підвищити їх  привабливість та конкурентоспроможність;

–  стимулювання ХАБової моделі розвитку інфраструктури (транспортно-логістичні центри, порти-ХАБи, а такий авіаційні, річкові та ін);

– задоволення потреб населення у якісних та безпечних транспортних перевезеннях;

– впровадження сучасних електронних сервісів та кібербезпеки;

– розвиток та інтеграція української транспортної системи в європейську;

– модернізація та удосконалення усіх видів транспорту до дорожнього комплексу країни;

– запровадження дієвих систем управління, безпека при перевезенні різними видами транспорту та екологічної безпеки;

– сприяння взаємодії різних видів транспорту, особливо в транспортних вузлах;

– розробка нормативно-правової бази для підвищення привабливості транспортної галузі для вітчизняних і закордонних інвесторів;

– державне сприяння розвитку морського та річкового транспорту і зниження собівартості в частині транспортування;

– створення CARGO(вантажних) терміналів;

– використання в авіатранспорті до 40 % палива з низьким рівнем вуглецю;

– гармонізація авіаційного законодавства, лібералізація діяльності аеропортів, можливість обирати оператора перевезень.

Сергій Санін зазначив, що комісія буде працювати і далі, буде сформована дорожня карта політичної партії «Національна платформа» і буде проведено багато цікавої і важливої роботи з цього питання.