Сьогодення системи ЖКГ: проблеми та способи вирішення

Сьогодення системи ЖКГ: проблеми та способи вирішення

Комфортні умови життя – запорука щастя і безпеки кожного громадянина. Сфера ЖКГ є складною та багатогранною, але знаходиться зараз в занедбаному і, навіть, аварійному стані. Проблеми житлово-господарської сфери завжди входять в топ серед проблем усіх галузей України.

З цього приводу нещодавно відбулося засідання робочої групи Комітету «Регіональна політика» політичної партії «Національна платформа». На ньому були присутні члени партії і експерти, що мають досвід в реалізації проектів сфери ЖКГ: керівник першої муніципальної школи ОСББ, Президент фонду розвитку та інновацій ЖКГ,  Президент фонду управителів житла, засновник групи керуючих компаній ОСББ, юристи, представники влади та інші експерти цієї галузі.

Модератор зустрічі Ірина Головатенко (керівник прес-центру УНІАН та керівник першої муніципальної школи ОСББ) на початку зустрічі зазначила, що дана конференція відбувається за ініціативи політичної партії «Національна платформа». Це політична партія нового типу, яка об’єднує компетентних лідерів своєї галузі. Партія зібрала більше 14.000 підписів в більшій частині регіонів України і зробила це чесно і самостійно. Зараз їх передано в Міністерство юстиції України, документи знаходяться на реєстрації і найближчим часом партія може отримати статус зареєстрованої.

Головою партії є Катерина Одарченко – спеціаліст в великим досвідом, відомий політичний експерт, голова успішної консалтингової компанії, що має досвід в управлінні процесами партійного будівництва і розробки стратегій державного розвитку. Партія має виважену стратегію і пропонує комплексні рішення, в тому числі, в сфері ЖКГ.

Партія регулярно проводить засідання робочих груп, визначає основні державні проблеми і пропонує варіанти їх вирішення. Комітети розробляють послідовні плани дорожніх карт розвитку багатьох галузей, що потребують реформ. «Національна платформа» збирає думки експертів, щоб впроваджувати їх в життя.

Конференція була розділена на два кола, в першому з яких Ірина Головатенко запропонувала кожному експерту  визначити свій топ проблем в галузі ЖКГ України.

Експерти визначили такі ключові проблеми:

– недосвідченість людей в сфері житлово-комунального господарства, нерозуміння понять власності майна;

– відсутність професійних кадрів (наприклад, двірників);

– проблема комунікації між жителями та управителями, незадоволеність жителів наданими послугами через низьку якість обслуговування;

– надто високі тарифи для жителів, деякі управителі працюють на тарифах, проголошених 3-4 роки тому;

– недосконалість законодавства, протиріччя між різними законами та іншими нормативно-правовими актами, Немає єдиної програми реформування галузі;

– житлове господарство не готове до роботи онлайн, немає дієвих інструментів, щоб спілкуватися з мешканцями;

– держава не забезпечує антимонопольний контроль. Зростання вартості тарифів яке випереджає можливості населення;

– незадовільний стан загальних мереж, відсутність або неактуальний стан технічної документації;

– відсутність якості контролю надаваних послуг, непрозорий механізм розподілу комунальних послуг;

– відсутність конкуренції та монополізація ринку житлово-господарських послуг;

– незадоволеність громадян субсидіарною схемою нарахування компенсації, невідповідність інфраструктурних потужностей зростаючим вимогами.

Євгенія Дубінська, Президент фонду новацій ЖКГ зазначила, що одна з найголовніших проблем між жителями і управителями ЖКГ – це комунікація. Жителі зазвичай незадоволені управлінням, а управителі незадоволені тарифами і оплатою. Це – замкнуте коло. Жителі мають розуміти чим займається управитель.

Олена Шамал, генеральний директор групи керуючих компаній , експерт в галузі ЖКГ, наголосила, що ЖКГ завжди на передовій усієї країни, але її престиж невисокий. Ця галузь завжди несправедливо виходить на задній план. Цьому також сприяють відсутність єдиної програми реформування галузі та протиріччя між законодавчими актами.

Василь Лиманпрезидент асоціації управителів житла, включив до свого топу проблем відсутність сформованої стратегії розвитку, навіть концепції; необхідність розбудови системи управління і Інституту відповідального власника житла.

Олександр Сергієнкодиректор дослідницького центру, вказав, що великою проблемою є те, що держава не впроваджує антимонопольний контроль, в той час як зростання вартості тарифів випереджає можливості населення.

А Олег Попенко, радник заступника київського міського голови, наголосив, що органи місцевого самоврядування стають заручниками документації, що має проблеми якості та імплементації. І ця ситуація погіршується незрозумілою державною програмою житлового фонду.

В другому колі конференції експерти обговорили  ряд ключових ідей та запропонували варіанти рішень проблем сфери ЖКХ України, зокрема:

– потрібно налагоджувати комунікацію розповідати людям про нововведення в сфері ЖКГ;

– налагоджувати управління починаючи з маленьких ділянок і контролювати надані послуги, залучати до цього юристів, адвокатів;

– вирішення земельних питань, залучення програми енергоефективності, контроль якості питної води;

– модернізація житлового фонду, що є прозорою для жителів, впровадження електронного голосування;

– програми економного  споживання електроенергії та інших ресурсів;

– удосконалення законодавства, впровадження державних програм житлового фонду, залучення інвестицій, необхідно прибрати протиріччя між законами;

– треба підготувати житлове господарство до роботи онлайн;

– професійна підготовка фахівців і осучаснення сфери ЖКГ;

– потрібне залучення енергоефективних програм, забезпечення можливості людей переходити на індивідуальне опалення, налагодити поквартирний облік споживання;

– створити простір для приватних компаній і прозорі умови для конкуренції;

– підсилення ролі національного регулятора, гарантування беззбитковості монополій і забезпечення захисту споживача та інші.


Партія «Національна платформа» представила своє бачення щодо вказаного питання:

– формування цілісної житлової політики на рівні держави;

– вироблення комплексної державної програми щодо оновлення зношених мереж житлово-комунального господарства шляхом залучення іноземних інвестицій, механізмами державно-приватного партнерства та створення відповідної законодавчої бази;

– всебічна підтримка державою форм колективного управління власністю, економічне та організаційне сприяння державою створення ОСББ;

– забезпечення першого капітального ремонту багатоквартирного будинку за рахунок попереднього балансоутримувача або ж його фінансування з муніципального чи державного бюджету;

–програма встановлення індивідуальних лічильників за рахунок надавача послуг, щоб обмежити можливості «приписання втрат мережі» на кінцевого споживача;

– забезпечення кожного багатоквартирного будинку індивідуальним тепловим пунктом;

– впровадження комплексної системи реконструкції мікрорайонів із застарілим житловим фонду шляхом залученням інвесторів-забудовників на конкурсних засадах, головною умовою мають бути тотальний державний контроль або гарантії на виконання сторонами договірних угод;

– синхронізація законодавчої бази галузі з законодавством ЄС;

– технічне переоснащення житлово-комунального господарства, наближення до вимог Європейського Союзу показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг;

– якісне державне регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг;

– демонополізація галузі житлово-комунального господарства, сприяння становленню конкурентного середовища на ринку;

– реформування ринку житлово-комунальних послуг із застосуванням інноваційних технологій виробництва та менеджменту;

– створення дієвого ринку управління житлом;

– дієва система контролю над наданням послуг відповідно до договорів, особливо вивезення сміття, прибирання прибудинкових територій та надання послуги з постачання гарячої води, із можливістю перевірки виконання умов договору кожним мешканцем багатоквартирного будинку;

– приведення Генеральних планів розвитку міст у відповідність до вимог сучасності та потреб соціально-економічного розвитку;

– впровадження програм з енергозбереження, енергоефективності та енергомодернізації будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів з відповідною системою нагляду та контролю за їх впровадженням.

Ірина Головатенко зазначила, що комісія буде працювати і далі, буде сформована дорожня карта політичної партії «Національна платформа» і буде проведено багато цікавої і важливої роботи з цього питання.