Охорона здоров’я як пріоритет розвитку держави та суспільства

Охорона здоров’я як пріоритет розвитку держави та суспільства

Охорона здоров’я – пріоритетний напрямок державної діяльності, метою якої є забезпечення всім громадянам України рівного доступу до якісних медичних послуг та побудова системи так, щоб у її центрі був пацієнт. Трансформація системи охорони здоров’я стосується кожного.

Система охорони здоров’я має відповідати певним загальновизнаним критеріям, що стосуються управлінської сфери, соціально-економічних зв’язків, загальному стану здоров’я населення, захворюваністі.

Остання світова  пандемія показала, що українська медична система не готова до таких навантажень і потребує подальшого реформування.

З цього приводу нещодавно відбулося засідання робочої групи Комітету «Охорона здоров’я» політичної партії «Національна платформа». На ньому були присутні члени партії, професори, науковці, медичні працівники, юристи  і експерти, що мають досвід в реалізації проектів в сфері охорони здоров’я.

Учасники зібралися для визначення ключової проблематики та обговорення  основних напрямів розвитку охорони здоров’я в Україні та обговорили методи реалізації цієї політики в Україні, проблеми медичної сфери та методи їх вирішення.

На початку зустрічі модератор і член організаційного комітету партії Фучило Дмитро зазначив, що «Національна платформа» – це політична партія нового типу, яка об’єднує компетентних лідерів своєї галузі. Голові партії – Катерині Одарченко та її колегам вдалося за короткий строк зібрати 14 тис. підписів на підтримку створення партії в більшості регіонів України.  Під час цієї компанії громадяни  зазначали і свої пріоритети подальшого розвитку партії і України в цілому.

Лідер партії – це спеціаліст в великим досвідом, відомий політичний експерт, голова успішної консалтингової компанії, що має досвід в управлінні процесами партійного будівництва і розробки стратегій державного розвитку.

Обговорення було поділене на два кола, в першому з яких експерти визначили проблематику сфери охорони здоров’я України, а саме:

 • корупційна складова в медицині і на закупівлях, розкрадання більшої  частини бюджету галузі;
 • недостатнє фінансування, що не забезпечує модернізаційну та інноваційну складову і, навіть, необхідну кількість медичних засобів першої необхідності;
 • відсутність належного моніторингу за станом здоров’я населення, рівнем популяційного імунітету населення, циркуляцією збудників інфекційних хвороб;
 • неспрямованість системи охорони здоров’я на профілактику захворювань і пропаганду здорового способу життя;
 • брак сучасних медичних технологій та недостатнє володіння ними,
 • недосконале законодавство, що не може в повній мірі впливати на створення умов для поліпшення стану здоров’я населення;
 • медична криза: багато лікарень закрились через коронавірус, звільняється медичний персонал, інтерни залишились без фінансування;
 • надто низьке матеріальне забезпечення медичних працівників;
 • реформи медицини є нечіткими і неперсоналізованими, медична сфера занепадає;
 • немає кінцевого результату медичної реформи, вона не влаштовує медиків і громадян
 • недостатнє медикаментозне забезпечення лікарень, недостатнє технічне оснащення;
 • не розвиваються медичні інститути, відтік кадрів закордон;
 • українська медицина не готова до таких епідемій як коронавірус;
 • проблеми розвитку та забезпечення вузьких галузей медицини;
 • 8 регіонів України не мають перинатальних центрів
 • українські виробники медичної галузі простоюють, хоча можуть будувати сучасні апарати, але мають борги та інші.

Зламинська Тетяна – професор, неонатолог зазначила, що коронавірус дуже вплинув на медичну систему України: багато лікарень закрились і виявилося, що в лікарнях недостатньо засобів індивідуального захисту. Це відбувається через відсутність системного розподілення коштів і контролю за цим процесом.

Костянтин Надутий – член правління асоціації сімейної медицини наголосив, що медична система України переживає глибоку кризу управління, немає стимулів розвитку медицини. Первинна ланка медицини отримує більше грошей, але якісно не обслуговує пацієнтів. Проблема в тому, що в Україні немає системи, яка б була об’єднана однією метою.

Поломар Борис – доктор медичних наук відзначив, що в Україні немає кінцевого результату медичної реформи і вона не влаштовує як медиків, так і громадян. Через це відбувається потужний відтік кадрів за кордон.

У другому колі конференції експерти назвали свої пропозиції щодо вирішення проблем в сфері охорони здоров’я:

– створення організації, що буде закуповувати апаратуру і розподіляти її по регіонам України;

– охорона материнства і дитинства як пріоритет розвитку України;

– створення системи, що може надавати допомогу у віддалених районах країни;

– повноцінне фінансування медичної реформи;

– медична система має працювати на профілактику захворюваності, кожна особа має проходити профілактичне обстеження;

– розвиток української фармацевтичної галузі, направлення на неї коштів;

– формування національної політики охорони здоров’я, залучення лікарів, пацієнтів, органів управління;

– визначення цільових показників, за якими буде будуватися система із залученням спеціалістів усіх галузей;

– треба дбати про додипломну та післядипломну медичну освіту, розвивати науку;

– розвиток системи забезпечення медичних закладів;

– забезпечення адекватних заробітних плат, адекватного навантаження лікарів;

– розвиток комбінованої медицини, треба робити галузі доступними для приватної і страхової медицини;

Корнілов Лавр Віталійович – лікар-офтальмолог наголосив на тому, що к побудові якісної системи охорони здоров’я  мають брати участь спеціалісти усіх медичних галузей.

Шкрабонець Ігор Дмитрович – професор кафедри менеджменту охорони здоров’я зазначив, що має бути побудована єдина системи охорони здоров’я і це має відбуватися за програмно-цільовим методом.

Ціллю держави має бути стан здоров’я населення.

Іван Сорока – президент медичного клубу пояснив, що треба підготувати кадровий потенціал і створити організацію, що візьме на себе розвиток медичної системи та

формувати національну політику охорони здоров’я, залучаючи лікарів, пацієнтів, органи управління.

Експерти були єдні у тому, що українська медична реформа має завершитися, а для цього треба удосконалювати законодавство, систематизувати, персоніфікувати та фінансувати зміну системи охорони здоров’я.

Партія «Національна платформа» представила своє бачення щодо вказаного питання:

 • Ініціювання створення Державної стратегії охорони здоров’я;
 • Розвиток системи медичного страхування, що дозволить краще фінансувати медичне забезпечення та забезпечить відповідні гарантії;
 • Створення гарантованого пакету державної медичної допомоги;
 • Гнучке поєднання безкоштовної та страхової форми медичного обслуговування;
 • етапне запровадження обов'язкового державного медичного страхування незахищених верств населення, дітей, людей з інвалідністю та пенсіонерів;
 • Підвищення рівня медичного обслуговування;
 • Проведення обов’язкового аудиту закладів охорони здоров’я та аудиту медичного обладнання;
 • Прозорі механізми та чіткий державний контроль за процедурою закупівель лікарських засобів;
 • Культивування в суспільстві здорового способу життя;
 • Зміщення акцентів на профілактику та ранню діагностику захворювань;
 • Підвищення престижності професії медичного працівника, шляхом забезпечення гідної винагороди за лікарську працю;
 • Впровадження та контроль реалізації національних цільових програм боротьби з туберкульозом та ВІЛ/СНІДом, кору,інших інфекційних хвороб, що спрямоване на лікування хворих і профілактику епідемій серед населення;
 • Забезпечення громадянам свободи вибору медичних послуг, їх гарантовану якість і доступність усіх базових видів медичної допомоги;
 • Підтримка виробництва якісних ліків та обладнання як імпортним, так і вітчизняним виробником та належний контроль над ціноутворенням;
 • Контроль якості лікарських засобів;
 • Підвищення самостійності державних та муніципальних лікувальних закладів, у тому числі в питаннях закупівлі ліків та медичного обладнання;
 • Державна підтримка функціонування санаторіїв та профілакторіїв з доступом кожного громадянина до їх послуг;
 • Забезпечення тривалості життя в Україні не нижче рівня розвинутих країн Європи.

Дмитро Фучило зазначив, що комісія буде працювати і далі, буде сформована дорожня карта політичної партії «Національна платформа» і буде проведено багато цікавої і важливої роботи з цього питання.