Засідання робочої групи Комітету "Освіти і науки"

Засідання робочої групи Комітету "Освіти і науки"

Освіта – це багатогранний структурований процес, що впливає на розвиток суспільства в цілому і має бути пріоритетом держави на шляху до розвиненого суспільства. Недостатня підтримка освіти і науки вкрай негативно позначається на рівні життя громадян, їх соціальній адаптації та можливості реалізації.

З цього приводу нещодавно відбулося засідання робочої групи Комітету «Освіта та наука» політичної партії «Національна платформа». На ньому були присутні науковці, професори, академіки, юристи, партійці та інші експерти, що мають досвід в реалізації проектів освітньої та наукової сфер.

Учасники зібралися для визначення ключової проблематики та обговорення  основних напрямів розвитку освітньої галузі України та обговорили методи реалізації програм освіти і науки в Україні, проблеми цієї сфери та методи їх вирішення.

Модератор зустрічі і член організаційного комітету партії «Національна платформа» Дмитро Фучило зазначив, що це політична партія нового типу, яка об’єднує компетентних лідерів своєї галузі. Голові партії – Катерині Одарченко та її колегам вдалося за короткий строк зібрати 14 тис. підписів на підтримку створення партії в більшості регіонів України. Лідер партії – це спеціаліст в великим досвідом, відомий політичний експерт, голова успішної консалтингової компанії, що має досвід в управлінні процесами партійного будівництва і розробки стратегій державного розвитку. Партія має виважену програмуі пропонує комплексні рішення, в тому числі, в сфері освіти і науки.

«Національна платформа» регулярно проводить засідання робочих груп, визначає основні державні проблеми і пропонує варіанти їх вирішення. Комітети розробляють послідовні плани дорожніх карт розвитку багатьох галузей, що потребують реформ.

 

 Обговорення було поділене на два кола, в ході першого учасники намагалися визначити основну проблематику сфери освіти в науки. Основні тези першого кола:

 • основною проблемою сфери освіти і науки є недостатнє фінансування зі сторони держави, слабке матеріально-технічне забезпечення, низький рівень впроваджень інтерактивних технологій;
 • нестача освітніх кадрів та низький рівень їх кваліфікації; відтік професійних кадрів за кордон;
 • низька заробітна плата та недостатня соціальна захищеність працівників освіти і науки; низький авторитет та повага до педагогів у суспільстві;
 • якісна освіта є малодоступною для багатьох дітей через розшарування суспільства;
 • відтік інтелектуальної складової освіти і науки за кордон;
 • складні вимоги до шкільних педагогів, недостатня кількість практики для студентів в професійній освіті;
 • незатребуваність університетської науки , зацікавленість в ній лише вузького кола науковців;
 • відставання наукових досліджень, держава не є замовником таких досліджень;
 • фінансування науки за залишковим принципом;
 • відсутність інноваційного мислення в сфері освіти і науки;
 • відсутність дослідницьких університетів, відсутність університетської матеріально-технічної бази, університети не мають монополії на передове знання;
 • булінг, відсутність інфраструктури, особливо для опорних шкіл;
 • складність підготовки до ЗНО, особливо з фінансової точки зору для батьків, побори з батьків, складність здійснення перевірок в освітній сфері;
 • низький рівень початкової і середньої освіти, неякісна шкільна програма.


Залісько Інна Михайлівна – професор кафедри, доктор економічних наук, академік зазначила, що основною проблемою в сфері освіти і науки України є, на її погляд,  недостатнє державне фінансування, що спричиняє відсутність освітніх стимулів, а також відтік професійних кадрів за кордон.

Танклевська Наталія Станіславівна – завідувач кафедри економіки та фінансів херсонського державного аграрного університету, доктор екон. наук, професор наголосила, що низькі заробітні плати, проблеми в середній освіті, складні вимоги до шкільних педагогів, недостатня кількість практики в професійній освіті спричиняють гальмування розвитку освіти в Україні, а вчителі часто самі гасять інтерес школярів і студентів до навчання.

Синюк Юрій – академік, професор вважає, що відсутність інноваційного мислення – це глибока проблема сучасної освіти, адже лише класичні знання залишають випускників вузів в якості використовуваних або ж провокують відтік кадрів до США та Європи.

Хайло Галина – голова правління іbox банк, партієць визначила проблему складності  працевлаштування студентів, відсутності у них елементарних знань, а також низький рівень підготовки педагогічних кадрів. Це відбувається через неналагоджену освітню систему.