Системи навчання та тренінги від "Національної платформи"

Системи навчання та тренінги від "Національної платформи"

Активна участь у діяльності партії “Національна Платформа” передбачає обов’язкове проходження  базових тренінгів. Також по кожному блоку партійної програми передбачені окремі зустрічі та дискусії з профільними експертами.

Програма “Державне управління”

Модуль1. Основні засади державного та регіонального управління в Україні

 •  Основи теорії державного управління
 •  Методологічні засади державного управління

Модуль 2. Конституційні засади побудови структур державного управління в Україні

 • Роль різних гілок влади у процесі державного управління: законодавча та виконавча влада
 • Система органів державної влади в Україні: конституційні основи їх функціонування та роль в управлінні
 •  Державне регулювання економіки та управління в окремих сферах суспільного розвитку
 • Місцеве самоврядування та його особлива роль у державному управлінні

Модуль 3. Взаємодія центральних і регіональних органів державного управління та менеджмент органу державної влад

 • Внутрішня організація та ефективність управління органу державної влади
 • Державна служба в Україні
 • Відносини органів публічної влади в системі державного управління
 • Реформування системи державного та регіонального управління в Україні

Програма тренінгів: «Політичні ідеології, держава, філософія політики»

 Блок, метою якого є надання ґрунтовних знань з загальної політології, державного управління, публічної політики, філософії, історії.  Проходитиме у формі зустрічей з провідними експертами, дискусій, тренінгів, майстер класів. В результаті проходження програми слухачі курсу:

 • Знатимуть найбільш важливі ідеологічні концепції сучасності, історію формування основних ідеологічних напрямків;
 • Вмітимуть: знаходити зв'язки між політичною практикою і ідеологічною підсистемою політики, аналізувати політичні тексти та документи з метою виявлення їх ідеологічного змісту;
 • Володітимуть: категоріальним апаратом політичних ідеологій, навичками самостійного аналізу ідеологічного змісту політичних доктрин. Основами державного управління та комунікації. Вмінням говорити про програми та підбирати потрібні аналогії.

Навчальні курси

Курс “Стратегія розвитку країни”

 • Що таке стратегія
 • Методи стратегування
 • полиси ажендас
 • Механізми максимального залучення стейкхолдерів до процесу стратегування
 • Комунікації стратегії
 • Світові приклади успішного стратегування політичних процесів країни

Курс “Геополітика”

 • Ключові геополітичні тренди
 • Світові конфлікти та безпекові питання
 • Робота наддержавних структур (структури ЄС, ООН, інші міжнародні альянси, ключові світові заходи, світові аналітичні центри)
 • Основи дипломатії та протоколу
 • Відносини України з іноземними державами

Курс “Економіка та політика”

 • Ключові економічні моделі розвитку держав
 • Монетарна політика
 • Фіскальна політика
 • Інвестиційна політика
 • Механізми економічного розвитку регіонів
 • Економічні союзи
 • Ключові економічні показники

Курс “Управління громадськими організаціями та адвокація”

 • Громадянське суспільство
 • Менеджмент громадських організацій
 • Механізми адвокації та просування громадських інтересів
 • Комунікація громадських організацій та адвокаційних кампаній

Курс “Персональне позиціонування”

 • Основи персональної стратегії
 • Образ та імідж
 • Публічний виступ та основи риторики
 • Основи змістовного позиціонування та комунікації з медіа

Тренінги для голів партійних осередків 

Програма тренінгів спрямована на зміцнення партійної структури, стратегічного планування для проведення конкурентних виборчих кампаній в регіонах. Структура тренінгу:

Модуль 1. Формування усвідомлення глобального контексту та засадничих умов функціонування партії.

 • Вступ. Знайомство, розгляд регламенту роботи
 • Роль та місце партії в глобальному, національному та регіональному контексті. (Можлива: Доповідь представника партії);
 • Визначення довготермінових та поточних цілей та завдань партії. Формат обміну думками при модеруванні.

Модуль 2. Стратегічна сесія

 • Стратегія виборчої кампанії. Виклики та ризики сучасності;
 • Основа позиціонування. Образ і антиобраз кандидату;
 • Технології формування іміджу кандидата;
 • Технічні кандидати. Їх роль та приклади використання;
 • Менеджмент НГО та лобізм;
 • Виконання кейсового завдання (розподіл на декілька груп).

Модуль 3. Побудова ефективної польової структури

 • Функціонально-проектні системи штабу;
 • Робота виборчих штабів. Відносини всередині партії на місцях;
 • Електронні системи організації роботи штабу;
 • Найефективніші польові технології;
 • Створення структури волонтерів, підбір та навчання;
 • Системи обліку та контролю;
 • Показники ефективності;
 • Спецпроекти та локальні проекти;
 • Організація мітингів, флешмобів, демонстрацій, туру лідера.

Модуль 4. Інформаційне поле

 • Передвиборча агітація: приклади продукції на різні цільові групи;
 • Особливості використання Інтернета на виборах 2019. (Сайт та соціальні мережі);
 • Розробка стратегії відносин з ЗМІ. Створення медіакарти. Медіамоніторинг;
 • Формуючі інформаційні впливи;
 • Експертне позиціонування партійців.

 Тренінг для регіональних осередків

Програма тренінгів - розрахована для спікерів партійних регіональних осередків, працівників штабів, осіб, які займаються ведення виборчих кампанії, підготовки кандидатів та організаційної структури партії, представників прес-служби партійних осередків, помічників кандидатів в депутати на різних рівнях, керівників та заступників виборчих штабів та молодих політичних лідерів.

Мета: сформувати практичні навички володіння методами роботи на місцях, механізмами формування ініціативних груп та залученням симпатиків до роботи партії на різних рівнях. Структура тренінгу:

Модуль 1. Вступний

Визначення візії партійної організації, короткочасних цілей. Формування завдань. Проведення аналізу «Виклики-можливості-завдання» передвиборчої роботи.

Модуль 2. Методика роботи з симпатиками

 • Механізми пошуку симпатиків, збору та обробки контактів
 • Особливості створення ініціативної групи, як прикладу роботи з симпатиками. Визначення мети та завдань.
 • Механізми роботи ініціативних груп.
 • Проекти ініціативних груп.
 • Розробка базових документів. Депутатські звернення. Проект рішення.
 • Польова робота – збір підписів, палатки та пікети.
 • Медіа активність. Публікації та прес-релізи.
 • Алгоритм роботи агітатора. Методика контролю.

Модуль 3. Системна робота кандидатів та лідерів

 • Позиціонування кандидата. Визначення ключових тем. Особливості
 • позиціонування.
 • Антиобрази та компенсації
 • Формування меседжу – особливості та приклади. Визначення груп
 • впливу.
 • Робота в інформаційному полі.
 • Формування експертного середовища.
 • Особливості розміщення формуючих публікацій.
 • Критика і робота з опонентами.
 • Спецпроекти кандидата.

Блок 4. День виборів.

 • Підготовка штабу до дня виборів.
 • Підготовка організація спостерігачів та членів ДВК.
 • Створення кол-центру. Паралельний підрахунок голосів.
 • Мобільна юридична група.