Іноземне панування над українськими територіями лишили вагомий слід в найрізноманітніших аспектах політичного життя. Культура державного управління, нав’язана ззовні, прекрасно підходила для виведення ресурсів з України, але жодним чином не сприяла розвитку української державності та безпеки.

В Україні склалася ситуація, коли  горизонтальний і вертикальний поділ влади зазнав величезних диспропорцій внаслідок радянської системи управління в той час, коли його баланс є одним з головних принципів і механізмів діяльності сучасної демократичної держави. Баланс може бути досягнутий внаслідок децентралізації та усвідомлення кожною окремою територіальною громадою  себе, як одного цілого.   

Жодні проблеми неможливо вирішити без розвиненого місцевого самоврядування та децентралізованої влади, оскільки саме на рівні місцевого самоврядування формуються і виражаються суспільні потреби громадян. Тому діяльність нашої платформи покликана сприяти поширенню децентралізації та безпеки нашої держави.

ЗОВІШНЬОПОЛІТЧНИЙ БЛОК

Зовнішні відносини є важливим пунктом функціонування кожної країни. Ця сфера часто має вирішальний вплив на економіку країни та сферу національної безпеки, які є базовими для кожної держави. 

Для зовнішньої політики України першочерговим завданням є залучення міжнародних інструментів для відновлення територіальної цілісності, а саме посилення в рамках ОБСЄ, ООН та Ради Європи роботи, спрямованої на відновлення територіальної цілісності України.

Плідна та взаємовигідна співпраця з ЄС є основним механізмом повернення України до спільноти європейських держав.

Для отримання якісної та повноцінної допомоги для протистояння російській агресії необхідними кроками є поглиблення подальшої співпраці з НАТО та розширення сфери дії Комплексного пакета допомоги Україні, за яким НАТО сприяє зміцненню обороноздатності України.

Підсилення позицій України в інформаційному полі є ще одним із важливих аспектів протидії гібридним атакам, яким сьогодні піддається Україна, тому в рамках Національної платформи триває розробка стратегії входження України до міжнародного інформаційного простору та сприяння створенню іміджу України як надійного партнера.

Провести дослідження щодо ініціювання створення та участі в Балто-Чорноморському союзі, що стане об’єднанням держав Східної Європи та дозволить їм ефективніше захищати свої інтереси на міжнародній арені.

Національна платформа розробляє стратегію активізації роботи щодо збільшення присутності України в країнах Африки, Латинської Америки та Азії та просування, в першу чергу, економічних інтересів України в цьому регіоні. 

Для отримання більшої міжнародної підтримки України та розширення торгівельних зв’язків Національна платформа проводить роботу з розробки концепції співпраці з Китайською Народною Республікою в тому числі в рамках ініціативи «Один пояс – один шлях» та розглянути можливість приєднання України до формату співпраці КНР з європейськими державами «16+1»

Для стимулювання Росії до деескалації конфлікту на Донбасі Національна платформа займається пошуком додаткових важелів тиску на Російську Федерацію з вимогою припинити збройну агресію на Донбасі в рамках ОБСЄ, ООН, Міжнародного кримінального суду та інших міжнародних інституцій.

В рамках Національної платформи також ведеться розробка стратегії  економізації зовнішньої політики з країнами, де економічні інтереси України переважають політичні.

СУДОВИЙ БЛОК

Справедлива судова система – це невід’ємний компонент розвитку суспільства, який гарантуватиме юридичний захист громадян та сприятливі умови для розвитку бізнесу. Першим пунктом забезпечення ефективної діяльності судової системи є розробка чітких та прозорих кваліфікаційних вимог та системи кваліфікації суддів, що дозволить забезпечити суди професійними кадрами та полегшить контроль громадськості над діяльністю судової системи. 

Разом з тим, існування справедливої судової системи неможливе без унеможливлення тиску на суддів та втручання в процес винесення судових рішень. Удосконалення системи захисту суддів від зовнішнього впливу сприятиме об’єктивності у прийнятті рішень та сприянню покращення рівня ефективності судової системи

Для зниження соціального напруження та попередження зростання злочинності на базі Національної платформи розроблена стратегія розширення практики використання профілактичних заходів та альтернативних форм покарань для неповнолітніх. Це дозволить зменшити рівень рецидивізму серед підлітків та змістити акцент з каральної функції судової системи на виправну.

Ще одним кроком підвищення продуктивності діяльності судової системи є удосконалення інституту третейських судів. Це дозволить не тільки сприяти розвитку правової культури, а і забезпечить громадян альтернативою для вирішення спорів у вигляді цивільних, а не судових структур.

Ратифікація Римського статуту – це вагомий крок на шляху України до боротьби з міжнародними злочинами та притягнення до відповідальності винних у вчиненні військових злочинів в ході конфлікту на Сході України.

 

ПРАВООХОРОННИЙ БЛОК

Ефективно діюча система органів правопорядку – це основа стабільного функціонування суспільства та комфортних умов життя, а ефективне функціонування правоохоронної системи – один з пріоритетних напрямків діяльності Національної платформи. 

Першим стратегічним кроком на шляху до створення дієвої правоохоронної системи має стати комплексний перехід від залишків радянської системи з функціями тиску та репресій до нової системи захисту та охорони. Концептуальна зміна принципів діяльності правоохоронної системи закладе основу її успішного та справедливого функціонування. 

Для забезпечення прозорості та підзвітності в рамках Національної платформи розробляється механізм спрощення системи контролю громадськості за правоохоронною системою. 

Досконала юридична база функціонування правоохоронних органів дозволить уникнути багатьох суперечливих моментів в їх роботі та підвищить ефективність їх діяльності, тому Національна платформа розробляє принципи удосконалення законодавства про поліцейську діяльність. 

Серед механізмів покращення заходів із забезпечення порядку Національна платформа акцентує увагу на розмежуванні функцій правоохоронних органів та Національної гвардії України та подальшій демілітаризації сфери забезпечення охорони правопорядку.

Для контролю належного виконання своїх функцій правоохоронними органами та недопущення випадків перевищення повноважень Національна платформа акцентує увагу на необхідності забезпечити ефективне та незалежне функціонування Державного бюро розслідувань. 

Ще одним принципово важливим пунктом є ефективне розслідування економічних злочинів. Цей аспект є принципово важливим не тільки для боротьби зі злочинністю, а також для забезпечення економічної стабільності в державі.

Принципово важливим для боротьби з міжнародною злочинністю та національної безпеки є боротьба з контрабандою та незаконним перетином кордону. 

ОБОРОННИЙ БЛОК

Національна безпека є основою функціонуванням будь-якої держави. В контексті конфлікту на Сході України це питання стало для України пріоритетним. Забезпечення обороноздатності країни та її національної безпеки має стати першочерговим завданням.

Для підвищення обороноздатності Україні необхідно стати частиною міжнародних систем колективної безпеки. Такий крок не тільки забезпечить наявність союзних сил у випадку загрози, але і відіграватиме роль стримуючого фактору.

Ключем до підвищення економічної ефективності та прозорості оборонної сфери є створення системи демократичного контролю над сектором безпеки та оборони, що дозволить проводити нагляд над продуктивністю використання оборонного бюджету та його збалансованого  розподілу між секторами.

Важливими кроками для підсилення економічної спроможності оборонного сектору є повернення незаконно відчуженого майна Міністерства оборони України та зміна формату управління підприємствами оборонної галузі, оскільки існуюча система управління концерном «Укроборонпром» не дозволяє повністю забезпечувати потреби оборонного сектору.

Для відповідності сучасним реаліям внутрішніх та міжнародних конфліктів необхідно забезпечити розвиток системи загонів територіальної оборони та підтримання належного рівня підготовки кадрового резерву ЗСУ. Ці загони стануть основою регіональної безпеки та будуть забезпечені набагато вищим рівнем мобільності та швидкості реагування, аніж регулярні частини.

Наряду з традиційними загрозами, великої ваги набувають гібридні та кіберзагрози. Для забезпечення безпеки в кіберсфері Національна платформа розробляє універсальні механізми захисту від кібератак та боротьби з кіберзагрозами. Гібридні загрози стали одним з найбільших викликів світовій безпеці. Україна була однією з перших країн, що піддалися гібридним атакам, тому наш досвід протистояння таким атакам є надзвичайно цінним для забезпечення не тільки вітчизняної, а і міжнародної безпеки. Національна безпека України потребує активного розвитку інструментів та механізмів боротьби з новими видами агресії, базою для яких має стати стратегічний центр боротьби з гібридними загрозами, який вивчатиме та розроблятиме методику протистояння гібридним впливам на нацбезпеку.

БЛОК ДЕМОКРАТІЯ ТА ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Прозора виборча система – це невід’ємна складова кожної розвинутої демократії. Для покращення ситуації з виборчою сферою Національна платформа розробляє формат забезпечення громадського контролю над діяльністю ЦВК шляхом створення Громадської наглядової ради при ЦВК.

  Для більш прозорого та ефективного процесу голосування Національна платформа розробляє проект змін до виборчого законодавства України, які зроблять його відповідним сучасним реаліям.

  Для оптимізації роботи центральних органів влади Національна платформа розробляє концепцію створення державного стратегічного центру, який відповідатиме за аналіз поточної ситуації, стратегічне планування та розробку концепцій сталого розвитку держави.

  Найефективніше втілення таких концепцій відбуватиметься у випадку реформування Кабінету Міністрів України, шляхом додавання йому координаційної функції.

  Важливим етапом для створення ефективної та сучасної державної служби є створення чітких та прозорих вимог до державних службовців та систему контролю їх поточної компетенції. 

  Одним із головних аспектів демократії є доступ громадян до інформації, тому Національна платформа розробляє систему доступу до відкритих даних, яка забезпечить безперешкодний доступ громадян до відкритої інформації. 

БЛОК ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННя

З давніх часів в Україні місцеве самоврядування було розвинуте на дуже високому рівні. Традиції колективного управління, широке поширення Магдебурзького права в українських містах та проведена крізь роки здатність до самоорганізації створює сприятливі умови для розвитку ефективного місцевого самоврядування. 

В рамках Національної платформи триває розробка концепції ефективної децентралізації та розширення повноважень місцевих органів влади. Для більш ефективного використання потенціалу регіонів Національна платформа розробляє систему економічної спеціалізації регіонів, яка разом з розробленими стратегіями розвитку ОТГ дозволить сконцентрувати ресурси на розвитку галузей з найбільшим потенціалом.

На органи місцевої влади також буде покладено зобов’язання розробки довгострокової стратегії розвитку міст, до якої буде долучено експертів та представників громадськості.

Окрім розширення повноважень, місцевим органам влади будуть передані ширші бюджетні повноваження для збору коштів, необхідних для реалізації місцевих програм аїни