В основі низької соціальної захищеності населення України лежить зневажливе ставлення держави та громадян один до одного. Поклавши в основу системи соціального захисту повагу до людини, ми зможемо досягти якісних змін і створити зручну країну для життя більшості громадян. 

Формування  поваги до оточуючих людей більше ніж до самого себе, зробить нашу країну світовим лідером та взірцем соціальної справедливості. Гуманістична основа закладена у більшості духовних вчень, що поширювалися Україною. Повага до старших, турбота про них, можливості для дітей та молоді — це аксіома успішної держави.

ОСВІТНІЙ БЛОК

Платформа виступає за радикальні зміни у системі освіти від дитячих садків до зміни підходів у навчанні вищих учбових навчальних закладів. Наші робочі групи працюють у напрямках створення системи доступних дитячих садків. Школи повинні стати центрами розвитку для звичайних дітей та центрами інклюзивної освіти, для соціалізації дітей з обмеженими можливостями. 

Спеціалісти нашої платформа займається популяризацією професійно-технічної освіти серед молоді, адже роль ВУЗів у формуванні освіти нації дуже знецінилася. Нашими робочими групами створюються програми  переходу університетів на рейки приватного фінансування та збільшення автономії діяльності учбових закладів. На думку експертів Національної Платформи, об’єднання ВУЗів з прогресивним наукоємним бізнесом має сприяти розвитку якості освіти та економіки країни у майбутньому. Поширення принципів Болонської системи освіти є обов’язковим у цьому процесі, адже диплом магістра не потрібен всім студентам, а лише тій частині, хто хоче продовжувати займатися науковою діяльністю. 

БЛОК ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Робочі групи у сфері праці займаються розробкою програм соціального страхування та програм державної підтримки на випадок безробіття чи втрати працездатності. Вихід системи оплати праці з тіні через зменшення тиску на бізнес – ще один з ключових напрямів діяльності Національної Платформи. А зміни розроблені нашими експертами у роботі Державної служби України з питань праці повинні створити гідні умови для працівників по всій країні.

Соціальний захист справедливих прав працездатного населення та формування ціннісного відношення до праці – завдання нашої платформи. 

Враховуючи широкі прояви побутової корупції, наші спеціалісти пропонують підняти заробітну плату державним службовцям для зменшення кількості зловживань і посилити кримінальну відповідальність за зловживання службовим становищем чи незаконне збагачення. 

Крім питань зайнятості, робоча група розробляє програму багаторівневої пенсійної системи, коли розмір пенсій залежить від внесків до пенсійного фонду, коли пенсійний вік є обгрунтованим і враховує середній вік життя населення, коли робота пенсійного фонду є прозорою, а нарахування пенсій зрозумілим. Також нашою платформою популяризується запровадження недержавного пенсійного страхування.

БЛОК ОХОРОНА ЗДОРОВЯ

У сфері охорони здоров’я експерти Національної Платформи розробляють механізми прозорих закупівель лікарських засобів чим покращують конкуренцію на ринку лікарських  послуг. Пріоритетом діяльності нашої Платформи є підвищення рівня медичного обслуговування шляхом створення гарантованого пакету державної медичної допомоги. Наша платформа виступає за проведення обов’язкового аудиту закладів охорони здоров’я та аудиту медичного обладнання. 

Ми намагаємося створити передумови для розвитку обов’язкового медичного страхування та всіляко заохочуємо підтримку здорового способу життя.

Робочою групою експертів Національної платформи визначаються механізми, джерела та форми оплати роботи для медичних працівників, які надають первинну медичну допомогу.