Україна була, є та буде центром світових торгових мереж. З часів Київської Русі наша країна виступала посередником між сходом та заходом, про що говорить розвиток та поширення тодішньої культури. Сьогодні Україна є центром перетину шляхів між Китаєм та ЕС, між ГУАМом та Африкою,- це робить нас надзвичайно сильним та самодостатнім гравцем на світовому ринку.

Яким стане для України XXI століття — залежить від нас сьогодні. Ми — країна талановитих людей, здатних подолати відставання від Заходу і Сходу та вивести свою Батьківщину в число передових країн світу.

Наша платформа має на меті пробуджувати і оберігати підприємницький дух, заохочувати більше число громадян до інноваційної і підприємницької діяльності, адже українська економіка повинна розвиватися за власним сценарієм. Платформа буде спиратися на розвиток тих точок росту, які вже існують або лише зароджуються в суспільстві, адже жодні реформи не будуть ефективними, якщо їх нав’язувати зверху.  Один з пріоритетних напрямів діяльності нашої платформи є ріст економіки через усвідомлення населенням власної ролі у розвитку країни. Адже найбільше багатство України — це люди.

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БЛОК

Питання енергетичної незалежності є надзвичайно актуальним для України. Ключовим аспектом у роботі нашої Платформи є подолання залежності від імпорту енергоресурсів та розвиток внутрішнього ринку енергоресурсів шляхом переходу на відновлювальні джерела електроенергії.

Нашою платформою розроблюється пакет напрацювань у покращенні стану cправ у газовій сфері: сприяння відкритості інформації про стан ринку природнього газу для споживачів; реструктуризації НАК «Нафтогазу», з метою розподілу функцій транспортування, зберігання природного газу та посилення конкуренції між газовидобувними компаніями з метою збільшення обсягів власного видобутку газу.

В галузі електроенергетики нами розробляється стратегія розвитку атомної енергетики,  та система повного обліку енергоресурсів на балансі держави та приватних підприємств, адже це питання безпеки держави. Ми займаємося питаннями збільшення відкритості внутрішнього ринку імпортної електроенергії.

Щодо теплової енергетики, то нашою платформою розробляються системи відкритого доступу до структури тарифів теплопостачальників усіх рівнів.

У вугільній галузі ми займаємося питаннями посилення антимонопольної політики, реформуванням державних підприємств та питаннями ціноутворення вугільної сировини, її відповідністю до  якісних показників та щодо переведення дотаційних вугледобувних міст на шлях самостійного розвитку.

АГРАРНИЙ БЛОК

Аграрна сфера є однією з домінуючих в структурі української економіки. Збільшення економічної ефективності сільського господарства, масштабна підтримка малих та середніх сільськогосподарських підприємств, створення умов для справедливої та прозорої конкуренції – це кроки над якими працює наша Платформа.

Наші спеціалісти займаються питаннями субсидіювання та кредитування малих та середніх фермерських господарств, розробкою ефективного механізму захисту сільських господарств від рейдерських захоплень та створенням державної програми стимулювання бізнесу в сільській місцевості.

БЛОК ПОДАТКИ ТА БЮДЖЕТ

Платформа виступає за спрощення податкової системи  та відміну податку на додану вартість, як одного з найбільших корумпованих податків. На думку експертів робочих груп Національної Платформи, зменшення контролю у банківській сфері, спрощення системи придбання товарів та послуг з-за кордону, має сприяти розвитку національної економіки та поширенню міжнародних зв’язків.

Розвиток фондового ринку є  ще одним пріоритетом  нашої діяльності, оскільки залучення населення до активної купівлі-продажу цінних паперів є можливістю збільшення фінансової незалежності багатьох громадян. А спрощення системи участі міжнародних організацій у біржовій діяльності та операціях з цінними паперами має залучити інвестиції в економіку країни.

Також платформа виступає за реформування Державної Фіскальної служби, зменшення її повноважень, створення єдиного органу з розслідування економічних злочинів без дублювання повноважень. Ми займаємося питаннями доцільності створення вільних економічних зон на території України та ідеєю деофшоризації шляхом податкової амністії.